Деца 0-3 години / Деца 3-6 години / Деца 7-11 години / Родителско катче / Тинејџери 12-14

Десет идеи за детски читачки катчиња

Читањето е активност што ве сели на некое друго место, во некои други светови и токму затоа просторот во кој читаме е од огромна важност особено за децата кои сега ја стекнуваат оваа навика. Но, за да ја засакаат оваа навика и за да уживаат во неа, родителите со малку напор можат да го уредат просторот на интересен начин, тимски со своите деца и да го направат интересно место за читање. Во продолжение следуваат идеи со интересни читачки катчиња, во кои има многу светлина, перници и прегледност на детската библиотека.