Природни науки

Програма по природни науки

Серијалот Природни науки за основно образование на Арс Ламина публикации претставува дел од една сеопфатна програма, лесна за користење, што вклучува добро илустрирани учебници, корисни работни тетратки, како и дополнителни прирачници за наставниците и научни читанки за учениците, за секое одделение.

  • Програмата презентира стимулативни и активни начини за изучување на вештините во науката, овозможувајќи активен пристап кон изучувањето на природните науки.
  • Учебниците се одлично илустрирани и забавни за користење, полни со активности, игри и дискусии, со цел учениците да бидат целосно ангажирани на сите нивоа.
  • Во експериментите и активностите се користат секојдневни материјали и преку нив се охрабруваат учениците да го истражуваат светот на науката на практичен начин.
  • Работните тетратки им помагаат на учениците со активностите на часот, а воедно ги охрабруваат на независна работа и надвор од училиштето.

Компонентите од програмата по математика  во издание на Арс Ламина публикации се напишани во универзален контекст и се прилагодени за употреба во Македонија.  Учебниците и работните тетратки, на сите четири јазици на кои што се изведува наставата во основното образование (македонски, албански, турски и српски јазик) се одобрени од Меѓународниот центар за испити на Кембриџ.

Компонентите од програмата по природни науки вклучуваат:

 

Ниво (одделение) Јазици Бр. на производи во палетата
Работни тетратки 1, 2, 3 МК, АЛ,  ТР, СР 12
Учебници 1, 2, 3 МК, АЛ,  ТР, СР 12
Прирачници за наставниците 1, 2, 3 МК 3
Тематски читанки 1, 2, 3 МК 18
Онлајн ресурси 0, 1, 2, 3, 4, 5+ МК постојано се надополнува

One thought on “Програма по природни науки

  1. Пингување: Ресурси |

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s