Природни науки

Тематски читанки по природни науки

Како дополнување и поддршка на програмата по природни науки, достапни се и по шест тематски читанки за секое ниво (секое одделение), кои одговараат на секоја тема од наставната програма, учебникот и од работната тетратка. Напишани се за да соодветствуваат на темата, содржините и нивото на наука, но приспособени се и на јазичните и на возрасните нивоа. Учениците ќе ги унапредуваат јазичните вештини преку науката, како и научните и истражувачките вештини преку вежбање на искажувањето.

readers1

Покрај тоа што служат и за унапредување на јазичните вештини, овие читанки претставуваат и еден вид резиме на темата, со што полесно се совладуваат клучните поенти од содржината на учебникот. Читанките се погодни како за работа на час, така и за вежбање дома. Надоврзете се на читањето на детето/ученикот со заеднички дискусии околу темите опфатени во секоја од читанките.


Тематски читанки по природни науки за 1 одделение

Нарачај

Нарачај

Нарачај

 

 

 

 

 

 

 

Readers 3

Нарачај

Readers 2

Нарачај

Readers 1

Нарачај

 

 

 

 

 

 

 


Тематски читанки по природни науки за 2 одделение

Readers 11

Нарачај

Readers 10

Нарачај

Readers 9

Нарачај

 

 

 

 

 

 

 

Readers 12

Нарачај

Readers 8

Нарачај

Readers 7

Нарачај

 

 

 

 

 

 

 


Тематски читанки по природни науки за 3 одделение

Readers 17

Нарачај

Readers 16

Нарачај

Readers 15

Нарачај

 

 

 

 

 

 

 

Readers 14

Нарачај

Readers 13

Нарачај

Readers 18

Нарачај

 

 

 

 

 

 

 


Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s