Природни науки

Прирачници за наставниците по природни науки

Прирачниците за наставници од Програмата за природни науки за основно образование во издание на Арс Ламина публикации претставуваат детални водичи за реализација на наставата на соодветните делови од страниците од учебниците и работните тетратки.

Во нив ќе најдете извори за планирање и за учење, што го прави главна појдовна точка за предавање и совладување на секоја лекција.

Секоја тема (вкупно 5-6 за секое одделение) овозможува речиси тримесечна работа – вовед и планови за лекциите (секоја од нив може посебно да се предава на еден час или на часовите во текот на неделата) и последно повторување.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s