Математика

Прирачници за наставниците по математика

Прирачниците по математика претставуваат богати и темелни водичи и обезбедуваат незаменлива поддршка на секој наставник, за изведување на наставата по математика според Кембриџ

Прирачници за наставници по математика за прво, второ и трето одделение, според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ (Cambridge International Examination)

Priracnici land

Прирачниците за наставници по математика претставуваат важна поддршка на програмата по математика за основно образование и темелен и богат водич за наставниците, со цел да ги надополнат и да ги дообјаснат составните делови на програмата по математика, според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ (Cambridge International Examination). Прирачниците содржат листи на потребни ресурси, предлог-активности за умствено загревање, мноштво идеи за реализирање на наставните цели, сугестии за практични активности и поврзување со активностите во учебниците и работните тетратки.

Овие надополнувања се претставени преку следниве поглавја, за секоја тематска единица посебно:

  • Развивање концепти и вештини
  • Речник
  • Потребни ресурси
  • Активности за умствено загревање
  • Идеи за реализирање на наставата
  • Практични активности
  • Користење на материјалите за учениците (учебници и работни тетратки)
  • Неформални прашања за проверка на знаењето
  • Вообичаени грешки и заблуди

Naracaj

Прирачник за наставници по математика за 1 одделение

Прирачник за наставници по математика за 2 одделение

Прирачник за наставници по математика за 3 одделение

Прирачник за наставници по математика за 4 одделение

Прирачник за наставници по математика за 5 одделение

Прирачник за наставници по математика за 6 одделение

One thought on “Прирачници за наставниците по математика

  1. Пингување: Учебници и работни тетратки по математика |

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s