Математика

Дидактички материјали за математика

Математички флеш-картички, картички со стрелки, комплети работни листови, постери, како и дополнителни ресурси – цела палета на дидактички ресурсни материјали за опремување на математичкото катче во секоја училница.

Комплетите математички флеш-картички претставуваат збир на дидактички ресурсни материјали за пониските одделенија во основното деветгодишно образование, како и за предучилишна  возраст, а според програмата по математика на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ (Cambridge International Examinations). Дополнети со упатства со конкретни идеи за нивна употреба, комплетите ги обезбедуваат потребните дидактички ресурси за практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите.

matematika-02

Покрај комплетите флеш-картички, достапни се и комплети од работни листови со упатства и идеи за наставниците (како и за родителите, за работа дома), постери и паноа, како и други ресурси за опремување на математичката училница.

работни листови

бројни картички 1-20

бројни картички 0-100

домино картички

картички фигури и простор

картички календар и време

картички со стрелки

бројна оска – постер

календар – постер

постер – местоположба

постер – броеви 1-100

збирки задачи со тестови

збирки задачи со тестови

Картичките и работните листови материјали се реупотребливи – на нив може и да се пишува со обичен фломастер, а се брише со обично хартиено марамче, ткаенина или сунѓер.

Збирките задачи за 4, 5 и 6 одделение содржат и тестови, како и активности и игри.

Naracaj

One thought on “Дидактички материјали за математика

  1. Пингување: Учебници и работни тетратки по математика |

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s